Försäljningsvillkor

Priser mm

Beträffande priser, frakter och rabatter står vår kundservice alltid till tjänst med aktuella uppgifter.

Leveransvillkor

Fritt fabrik/lager inkl. emballage.

Leveranstid

Snarast efter inkommen order eller enligt överenskommen leveransplan.

Återvinning

Vi är anslutna till NPA (f.d. FTI/REPA) och El-kretsen.

Betalningsvillkor

Betalning erlägges senast 30 dagar efter fakturadatum, dröjsmålsränta enl. räntelagen.

Garanti

På samtliga våra produkter lämnar vi fullservicegaranti vid material- eller fabrikationsfel som anmäles inom ett år efter leverans (fakturadatum). Vissa produkter har flera års garanti.

Retur

OBS! Eventuell retur skall alltid telefonaviseras till vår kundservice för korrekt returadress och val av frakt. 

Eventuella återställningskostnader p g a skada eller bristfälligt emballage debiteras kund.

Reklamation - Transportskada

Reklamation p g a brist eller fel på produkten skall meddelas inom 8 dagar från leveransdagen för att kunna godtagas. Returfrakt efter godkänd reklamation betalas av HE AB.

Transportskador anmäls omedelbart till transportföretaget för överenskommelse om åtgärd.
OBS! senast inom 7 dagar.
OBS! Finns synlig skada på ytteremballaget måste detta anges på fraktsedeln vid mottagandet.

© 2024 AB Henry Eriksson | Med ensamrätt | Telefon: 08 - 647 48 05 | info@henryeriksson.se

Tillagd i varukorgen